1420. 11. maj. Wismar


Skrivelse fra de hanseatiske rådsudsendinge, som er forsamlet i Wismar, til kong Erik 7. af Pommern, hvori de meddeler, at de hanseatiske rådsudsendinge, som skulle være rejst afsted for at holde møde med kongen, grundet vind og vejr er blevet forhindret i at rejse afsted.

Endvidere meddeler de, at der nu er for kort tid til, at de kan rejse afsted til kong Erik, da de skal deltage i forhandlingsmødet i Slesvig by 2. juni 1420. I forlængelse heraf ytrer de den forhåbning, at kong Erik vil være lydhør over for det, som de vil fremføre på forhandlingsmødet i Slesvig by.

Tekst

Post salutacionem.

Irluchtigeste f{uo}rste unde gnedige here.

Alze wii juwen kouichliken gnaden eer vorscreven hebben, dat wii unse erbaren bodeschop, alse wii erst mochten, gerne by juwen konichliken gnaden hebben wolden etcetera, wor up wii juwe gnadafftych antworde, dat de sulve unse bodeschap juw scholde willekomen unde velych unde leydet wesen, wedder untfangen hebben; des wii juwer konichliker majestate grotliken danken.

Unde wente, leve gnedige here, unse vorscreven bodeschop, de wii umme des willen in de se gesand hadden, van hindere wyndes unde wedders juwe konichlike jegenwordicheyt also drade, alse wii gerne seen hadden, nycht vorsoken konden unde synt tor Wismer ghekomen, unde ok de dach, den juwe konichlike gewald uppe den sondach trinitatis jegen juwe ome, de heren van Holsten, to Sleswiik holden unde vorsoken will, siik vaste nalet, welken dach unse sendeboden, alze gii den steden gescreven hebben, umme juwer günstigen gnade unde des menen besten willen ok vorsoken scholen, dat doch to lang vallen mochte, waneer se vor deme daghe juwe konichlike gewalt soken scholden: hir umme so scholen unse sendeboden, de wii uppe den vorscreven dach to Sleswiik sendende werden, juwen gnaden edder juwme vulmechtigen rade unses werves, umme wes willen wii vor deme vorgherorden dage unse bodeschop bi juw wolden gesand hebben, des wii doch to desser tiid nicht doen en konen, uterliken wol berichten.

Unde wii bidden odmudichliken, dat juwe gnade unse bodeschop denne gnedichliken unde g{ue}tliken wille horen.

Dar umme wille wii alle wege to denste unde willen wesen juwen konichliken gnaden, de de koning der ere sterke unde beware to langen saligen tiiden.

Scriptum sabbato ante vocem jocunditatis anno 20.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.