1420. 18. maj. Firenze


Præsten Niels Jensen fra Viborg stift får sognekirken i Tøndering og provstiet i Salling syssel.

Stub: tekst og oversættelse under udarbejdelse