1420. 22. eller 29. maj. Firenze


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Hermannus Singher, præst fra Verden stift, om at få provision på kanonikat og præbende i Slesvig domkirke, som ventes at blive ledige, når den tidligere indehaver Jens Pedersen indtræder i en munkeorden.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Cum canonicatus et prebenda ecclesie Slesvicensis per ingressum religionis cujusdam Johannis Petri ac professionem fiendam vacare sperentur, supplicat Hermannus Singher presbiter Verdensis diocesis, quatenus sibi de dictis canonicatu et prebenda [fructus cum cotidianis distributionibus 16 mr.] dignemini providere.

Fiat. O.

Datum Florentie 11. kal.[1] junii anno 3.

1. 11. kal.] således Aa4. kal. Ab.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.