1420. 22. maj. Firenze


Pave Martin 5. imødekommer en ansøgning af Theoderus Grube fra Cammin om at få provision på sognekirken i Tøndering og provstiet i Sallingsyssel, som er annekteret til hinanden. De er ledige ved den tidligere indehaver Henriks død; nogle hævder, at provstiet omfatter sjælesorg, fordi provsten har jurisdiktion. Theoderus har i forvejen sognekirken i Ratow i Cammin stift, som han er rede til at opgive.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Supplicat Theoderus Grube presbiter Caminensis diocesis, quatenus sibi de parrochiali ecclesia in Tunderigh ac prepositura rurali insule Salengsyysel Vibergensis diocesis simul annexis, que prepositura a nonnullis asseritur fore dignitas curata ex eo, quia ultra curam parrochialem ex antiqua laudabili et prescripta consuetudine prepositus ejusdem pro tempore jurisdictionem fori contentiosi et sub se habet aliqua beneficia, ad que infra limites sue jurisdictionis, cum vacent, habet instituere synodare et excessus subditorum corrigere, [fructus 25 mr.] per obitum Henrici vacantibus dignemini providere, non obstante quod ipse parrochialem ecclesiam in Ratowe dicte Caminensis diocesis obtinet, quam paratus est dimittere.

Fiat. O.

Datum Florentie 11. kal. junii anno 3.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.