1420. 25. maj.


Niels Væstensen godkender sin moder Elnes salg på Lunde landsting af hendes rettigheder i Hardeberga til ridderen Trued Has af Örtofta.

Tekst efter registraturen.

Tekst

Nils Wästenson afwapn betyger, det hans moder Elnæ hafuer med hans råd och willia, uppæ Lunda landz ting såldt till riddaren her Thrut Haas af Örtofta all sin[1] rättigheet uti Harebärga i Torna härad, som henne war erffteligen tillfallen eftter sin moder och mohrbroder, förbindandes sig till evictionen. Underskrifwit jembte honom af andre gode män sancti Urbani dag dhen 25 maii 1420.

1. all sin] allsin, reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.