1420. 26. maj.


Jens Mogensen, væbner, kaldet Peber, skænker en gård i Glimminge sogn til Bosjö kloster.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Jöns Magnussons med dhet tillnampnet Pæpar wäpnares åth Bosiö closter uthgifne donationsbreef på een gård i Glimminge liggiandes i Ingelsta häradt. Datum pingesdagh 1420.

b) Jöns Magnusons med det tillnampnet Pepar wapneres uthgifne åth Bosiö closter donation på een gård i Glimminge. Datum 1420.

c) Twenne ihoopfäste[1] donations breef det eena af Torgillo Mårtensson dhet andra af Jöns Magnusson wäpnare med dhet tillnampnet Pepar uthgifwet angående een gård i Glimminge sochn och Ingelsta heradt som Bosiö closter bekom. Datum 1421 (!).

1. Twenne ihoopfäste] cf. DD 1427. 14. okt., nr. 14271014001.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.