1420. 28. maj. Firenze


Det pavelige kancellis optegnelse om at Franciscus, biskop i Arezzo, i egenskab af prokurator for Johannes (Scheele), biskop i Lübeck, har aflagt embedsed for denne i forbindelse med, at han 27. marts samme år er blevet udnævnt til pavelig referendar.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

[ Florentie]. Die 28. dicti mensis [maji 1420] dominus Franciscus episcopus Aretinus, procurator domini Johannis episcopi Lubicensis recepti in referendarium domini nostri die 27. martii, juravit in animam ipsius episcopi Lubicensis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.