1420. 1. juni. Lunds landsting


Landstingsvidne, at Elene, Veste Olufsens enke, stadfæstede hans gave af en gård i Tarstad i Tirup sogn, Rönneberg herred, til Sankt Laurentii kirke i Lund.

Tekst efter A.

Tekst

For allæ mæn thettæ breeff høræ ellær see kennes ok widhnæ wj Magnus Booth lanzthings domæræ j Skonæ . Jecop[1] abbath ath Hælnækirkæ[2] hoos Lund . Jes Thruethssøn riddæræ . Hans Laxman kanik j Lund . Nis Jecopssøn off Skarelthæ wepnæræ . ok Jon Andirssøn byman j Lund . ath efther gwthz byrdth thwsendæ aar firæhundrathæ po theth tiwndæ aar then liordak som war j pingis wghæ war skikkith for oos ok for fleræ gothæ mæn po Lundæ lanzthingh j Skonæ en hetherlik kwinnæ hosfruæ Elnæ Westæ Olssøns æftherleuæræ ok sagthæ ath efther thes ath hennæ hosbondæ Westæ Olssøn fornemdær / gaff en hennæ gordh som ligger j Tharstathæ j Tytherpæ sognh j Rønæbiærgæherret som Magnus Jenssøn nw pa boor meth hennæ gothæ wiliæ ok ja til sancta Laurenzs kirkæ j Lund gwth til hether ok bæggæs thørræ siælæ til nøtthæ / ♦ Tha gaff ok hwn then fornemdæ gordh j Tharstathæ til then fornemdæ sancta Laurenzs kirkæ ok frelsælighæ skøtthæ j her Pether Dwæs skøth kanik j Lund pa then fornemdæ kirkis wegnæ then fornemdæ gordh meth allæ sin telliggilsæ til ewinnæligh eghæ . ♦

Tha jek Magnus Both fornemdæ sporthæ then fornemdæ gothæ kwinnæ hosfruæ Elnæ om hwn war nødh til eller threngh til ath skøthæ theth goozs til sancta Laurenzs kirkæ / ♦ Tha swaræthæ hwn ok sagthæ ath hwn war wnødh ok wthrengh ther til ok giorthæ theth meth gothen wiliæ ok off eth goth langth beroth til foren hafth ♦ For[3] thy banth hwn sik til ok sinæ aruingæ ath frii ok hemlæ then fornemdæ sancta Laurenzs kirkæ then fornemdæ gordh meth allæ hans telliggilsæ for hvar manzs hindir ok tiltal ♦

Thetthæ soghæ wj ok hørthæ theth withnæ wj meth wor insiglæ som hengthdæ æræ for thetthæ breff ♦

Giweth aar ok dagh som til foren stonder skreweth ♦

3. For] Skrevet ffor, A.

Oversættelse

Vi Mogens Båd, landstingsdommer i Skåne, Jakob, abbed ved Alle Helgens kirke ved Lund, Jens Truedsen, ridder, Hans Laxmand, kannik i Lund, Niels Jakobsen af Skarhult, væbner, og Jon Andersen, bymand i Lund, bekender og vidner over for alle, der hører eller ser dette brev, at år 1410 efter Guds fødsel lørdag i pinseugen var den hæderlige kvinde fru Elene, Veste Olufsens enke, skikket for os og flere gode mænd på Lunds landsting i Skåne, og hun sagde, at eftersom hendes ægtemand, fornævnte Veste Olufsen, skænkede en gård tilhørende hende i Tarstad i Tirup sogn i Rönneberg herred, hvori Mogens Jensen nu bor, til sankt Laurentii kirke i Lund med hendes gode vilje og jaord til ære for Gud og til gavn for begges sjæle, så skænkede hun nu også den nævnte gård i Tarstad til nævnte sankt Laurentii kirke og skødede frit hr. Peder Due, kannik i Lund, som repræsentant for nævnte kirke, den fornævnte gård med al dens tilliggende til evig besiddelse. Da jeg, fornævnte Mogens Båd, spurgte nævnte gode kvinde, fru Elene, om hun var nødet til eller tvunget til at skøde dette gods til sankt Laurentii kirke, svarede hun og sagde, at hun hverken var nødet eller tvunget dertil, og at hun gjorde det med sin gode vilje og efter lange overvejelser forinden. Derfor forpligtede hun sig og sine arvinger til at fri og hjemle nævnte sankt Laurentii kirke den nævnte gård med alle dens tilliggender over for hindringer og tiltale fra hvem som helst. Dette så og hørte vi, og vi bevidner det med vore segl, som er hængt under dette brev. Givet år og dag som ovenfor skrevet.