1420. 15. juni. Sakskøbing


Kong Erik 7. af Pommern befaler Arnold, udvalgt biskop, og domkapitlet i Strängnäs, at afholde nogle bestemte bønner og messer i forbindelse med hans krigstogt.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Ericus dei gracia Dacie Swecie Norwegie Sclauorum Gotorumque rex et dux Pomeranie Premissis reverencia et favore / ♦ Kære her electe oc kære wene I mughe wide at wi nw ere vpa wore redhe wegh oc mene meth guths hielp at fare i wor oc rikens rætte ærinde amot wore oc rikens oc alles ethre openbare vwene ther oss aff io eng[e]lethis[1] witherfare kan entich schiellichet eller ære eller ræt / ♦

Thy thorffue wi oc wore nw høghelicæ wither guts nathe oc hielp oc alles ethre andelica thienist oc guthelicæ bøner til wor herre oc hans nathe oss oc wore sterke til wor oc rikenes ræticheet oc til at fræmyæ swo dan reyse som I wel selue kunne ytermeer prøue / ♦

Thy bethe wi Ether kerlighe / at I wel gøre oc halder i hwer vghe swo lenge thenne wor reysse war[e]r[2] / høchtidhelicæ processiones bethende gudhelicæ oc kerlicæ for oss oc wore meth thisse effterscriffne responsoriis swo som er Summe trinitati / Felix namque tua est potentia meth then ympne Aue maris stella Et ad introitum ecclesie meth then antiphona Sancta Maria succurre miseris meth then collecta / Pietate tua etcetera / oc kommer folkit til guthelicheet oc at bedhe for oss oc wore som for er sacht / ♦

Item at I i thisse forde vgher lade holde thisse effterscriffne messer / swo som er i then første vghe oc første processus / de sancta trinitate / i then annen vghe de corpore Christi / i then thridhie de assumpcione beate Marie virginis / i then fiærthe de epiphania domini / i then fæmpte de sancto Eriko / i then[3] siætte vghe de sancta Birgitta / i then sywende de omnibus sanctis / ♦

Item første thisse forde syw vgher oc processiones oc messer swo vm kring ære gangne / at man atter tha byrghe vpa thet ny igen effter thy som fore er sacht alt[4] swo lenge til thes at wi meth[5] wore meth guths hielp igen komme / ♦

Item at man haue i hwer messe thisse effterscriffne collecter meth / Først de reliquiis / swo de patrono vestre ecclesie cathedralis / swo pro rege / oc[6] ther næst Precate etcetera ♦

Item at I kære her electe / bywdhe ouer ethert biscopsdøme at thenne samme mate oc schickelsse holdes oc i alle andre køpstether oc ther till i alle closter i ethert biscopsdøme / ♦

Item at I scriue oc bywdhe til alle sokne clerke vpa land at the oc swo gøre en tiidh vm manedhen vpa the daghe som ther til ere beqweme oc at the holde thesse forde fire collecter hwer søndagh eller at minste io en tiidh i hwer vghe / ♦

Kere her electe oc kære wener gører her wti som fore screuit staar oc som wi Ether wel til tro at I gerne gøre / thet wele wi kerlighe meth Ether forschylde ♦ Ther meth befale wi Ether guth ♦

Scriptum Saxkøping Lalandie ipso die beatorum Viti et Modesti martirum nostro sub secreto anno etcetera xx ♦

1. eng[e]lethis] usikker læsning, Gammeldanske Diplomer. 2. war[e]r] usikker læsning, Gammeldanske Diplomer. 3. then] herefter slettet, Gammeldanske Diplomer. 4. alt] skrevet ov. l., Gammeldanske Diplomer. 5. meth] fejl for oc? jf. foran, Gammeldanske Diplomer. 6. oc] ultima herefter slettet, Gammeldanske Diplomer.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.