1420. 8. juli. Firenze


Det pavelige kancellis optegnelse om at pave Martin 5. har udnævnt Jens Jakobsen, provst i Roskilde, til biskop i Oslo.

Udtog og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Det pavelige kancellis optegnelse om at pave Martin 5. har udnævnt Johannis Jacobi prepositi ecclesie Roskildensis til biskop i Oslo.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.