1420. 29. juli.


Karen Madsdatter, enke efter Aksel Mogensen (Gøye), skøder sin søn Mogens (Akselsen) Gøye en vindmølle med tilhørende grund ved Radsted.

Tekst efter reg.

Tekst

b. Item eth breff att Karine Mattzdotther her Axell Mogenssønns effterleffuerske skøder sin søn Magnus Gøye en wedermølle staar for Radsted oc jorden mett som hun staar paa saa wijtt paa alle sider som henndis omuendelsse vduiser / ♦

Datum sancti Oluff konningis dag mcdxx / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.