1420. 4. august. Stralsund


Skrivelse fra rådet i Stralsund til rådet i Lübeck, hvori det meddeler, at det imod rådet i Lübecks ønske ikke har mulighed for at sende rådsudsendinge sammen med Lübecks og Wismars rådsudsendinge til et møde mellem hansestæderne på den ene side og Heinrich 4., hertug af Slesvig, og hans parti på den anden side grundet mordet på den pommerske adelsmand Degener Buggenhagen. Imidlertid vil rådet i Stralsund gerne holde de udsendinge, som det snart vil sende til kong Erik 7. af Pommern, tilbage, indtil rådet i Lübeck har sendt oplysninger fra mødet med hertug Heinrich.

Endvidere ønsker rådet i Stralsund, at rådsudsendingene fra Lübeck på mødet skal spørge de holstenske herrer, om de stadig er villige til at underkaste sig en retsafgørelse truffet af fyrster og stæder, når nu de hævder, at kong Erik har mistet sin ret, eftersom han udeblev fra det aftalte retsmøde 24. juni 1418.

Såfremt de holstenske herrer afslår dette, bør rådet i Lübeck ifølge rådet i Stralsund nøje overveje, om det ikke ville være bedre, om hansestæderne blev hos kong Erik, som allerede har erklæret, at han vil underkaste sig en retsafgørelse truffet af fyrster og stæder.

Endelig beder rådet i Stralsund rådet i Lübeck om på samme måde som rådet i Stralsund at udstyre de rådsudsendinge, som det vil sende til kong Erik, med en fuldmagt, således at de kan forhandle med kongen om denne sag, således at en længere forsinkelse i sagen, som ville være til skade for hansekøbmændene, kan undgås.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Vnse vruntlike grote myt alles gudes begherynghe tovoren.

Ersamen leuen vrunde.

Wy hebben wol vornomen an den breuen, de gi vnsen vrundes, den van Rostke vnde van der Wysmer, ghesand hebben, vnde ok alse der Wysmerschen sendeboden to den zuluen vnsen vrunden, den van Rostke, wøruen, dar se eren scriuer to vns vmme ghesand hebben, wo gi beghereden, dat wy ok vnses radessendeboden myt den iuwen to dem hertoghen van Sleswik senden wolden, vnde vnses sendeboden tøuen wolden, de wy to dem heren konynghe senden wolden, alse langhe dat me en antworde hadde van den Holsten heren etcetera.

Des wetet, leuen zunderghen vrunde, dat wy vmme des dotslages[1] willen Degheners Bucgenhaghen leyder Gode gheclaget nicht konen vnses radessendeboden to den Holsten heren myt den juwen vnde myt den van der Wysmer senden, dat wy bidden vor nenen vnwillen to nemende, men de anderen vnses radessendeboden wille wy gherne alse langhe tøgheren, beth vns van iw tidynghe weddervaret, dat gi by den Holsten heren hebben gheweset.

Vnde bidden iw, leuen ersamen vrunde, dat gij vmme des menen besten willen enkede voruaren vnde iw laten to wetende don van den heren van Holsten, oft ze rechtes vmme des willen, dat se seggen, dat de konyngh den stekedach nicht gheholden heft vnde he darvmme sin recht schal vorloren hebben, willen bliuen by heren vnde by steden vnde ok erer houetsake.

Weret dat de koning zin recht dar nicht mede vorloren hebbe edder oft ze rechtes, alse vorscreuen is, by heren vnde steden nicht bliuen willen, dat gi dat yo enkede van en voruaren, dat me vor den heren koning moghe bringhen, vnde dat gi denne daran myt juwen rade vurder spreken, oft ze rechtes nicht wolden van zik gan, dat me denne by dem heren konynge, de dat beste recht hadde vnde rechtes by heren vnde steden wolde bliuen, bleue, dat vns nutte dunket, dat men by deme bleue, de dat recht nichten vløghe, vnde senden iuwe radessendeboden to dem konynge, wente wy vns yo vorsecht hebben, by deme rechte to blyuende, vnde moten yo de lenghe by dem bliuen vnde enen wech slan, vppe dat de copman vrede moge hebben, welke boden gi also vulmechtigh senden, alse wy de vnsen don, dat se nyn weddertoch nemen, alse by dem konynge to bliuende, oft de Holsten heren dat recht affwerpen, vppe dat dar nene langhe togherynghe van kome.

Wat iuwe guddunckent hirvmme is, bidde wy vns en antworde darvan to scriuende.

Scriptum dominica post ad vincula Petri.

Consules Stralessundenses.

1. des dotslages] mordet på Degener Buggenhagen fandt sted 16. juli 1420.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.