1420. 23. august. København


Kong Erik 7. af Pommern bekendtgør gejstligheden i Uppsala ærkebispedømme, at han er blevet gjort opmærksom på, at de ikke har været Uppsala domkapitel behjælpelige, såsom påbudt, og opfordrer dem til at give den beordrede hjælp, samt forbyder lægmændene at stille sig hindrende i vejen for dette.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Wi Erik meth guths nathe Danmarcs Sweriges Norges Wendes oc Gotes konung oc hertugh i Pomeren helsom allæ badhe klerkæ oc leekmæn som bygge oc bo i Vpsala erkebiscops døme . ewerdelighe meth guth oc wor nathe ♦ Wita skulin I at for oss ær beræt at somlighe klerke oc leekmæn hindre oc amot staa Vpsala capitulum i the hielp oc wtgifft som forne capitulum haua lakt til clerke oc kirker for there bestandilse sculd i there fallom som nw a ferdom ær ♦

Thy bethe wi clerkene oc radhe them høyeleghe at the welwilleghe oc rasklighe then forscr:[1] hielp rethelighe wtgiffue effter thy som the wele wide kirkene oc there eyen nutte gagn oc bestand ♦

Oc forbywdhe wi alle leekmæn forde capitulum i noghre made her wti at hindre nw at thenne tiidh wether wor konunglike heffnd oc wrethe ♦

Til meræ witerlicheet her vm haue wi ladet wort secret thryckes vpa ryggen for thette breff ♦

Datum Haffnis[2] anno domini millesimo cdo vicesimo vigilia beati Bartholomei apostoli ♦

1. forscr:] dvs. forscreffne. 2. Haffnis] ov.l..

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.