1420. 25. august. Reval


Skrivelse fra konventet i Sankt Michaels nonnekloster i Reval til Michael Küchmeister (v. Sternberg), højmester for Den Tyske Orden, hvori hr. Heinrich Alden, abbed på Gotland, nævnes som skrivelsens overbringer.

Udtog efter Bunge l.l.

Tekst

Unsir demutige gebete und wehes wir euwir wirdigen volmechtigkeit zu eren thun vermogen in Gote.

[.....]

Hir uf so gebet, herzliplicher herre, dessen kegenwertigen briefwiser, hern Heinrich Alden , apte von Gotland, mit der usschrift unsir privilegien, die wir euwir gnaden santen, eine gutliche antwort.

[.....]

Gegeben zu Reval undir unsirm ingesegel, des andirn tages noch sente Bartholomeus tage.

Elisabet[1] von Lechtes, eptissin und der ganze convent des Nonnenklosters zu St. Michael in Reval.

1. Elisabet] Elisabet - Reval, mangler i Aa, men tilføjet hos Bunge l.l. efter en anden samtidig skrivelse fra samme udsteder.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.