1420. 7. september. København


Niels (Esbernsen) Bille af Hallelev, væbner, skøder Peder Lykke (Bille), ærkebiskop i Lund, en gård i Udstrup, St. Tåstrup sogn, Merløse herred. Gården havde Peder Lykke tidligere skødet til Niels Bille.

Tekst efter A.

Tekst

Fore alla men [th]etta[1] breff see æller høra kungør jac Nis Bille [2] aff Hall[a]l[ø]ffua[3] awapn at jac meth thetta mit opna breff skøter oc frij j hender antwordhær [w]ærdhigh[4] f[adher][5] meth Crist oc herra her Pether Lukkæ[6] meth gudzs nathe erchebiscop j Lund Swerig[e]s f[ø]rst[e][7] oc pauens legat[8] min kæræ[9] frændæ oc hans arff[w]ingæ[10] min gaardh j Odzsthorp j Th[or]sthorpa[11] sokn liggiendes j Myerløsaherret meth alla thæn samma gaardzs ægher [oc][12] tilliggelse til ewinneligh æghe . hwilkin gaardh fornempde erchebiscop Pether megh skøt haffdhe j samme mate til forenne ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis discretorum virorum Johannis Esberni de Sculdeløffuæ et Silvestri N[ie]lssøn[13] de Løwæ armigerorum presentibus est appensum ♦

Datum Haffnis anno domini mocdoxxo profesto nativitatis Marie virginis ♦

1. [th]etta] Utydeligt, A. 2. Nis Bille ] is Bille understreget, A. 3. Hall[a]l[ø]ffua] Utydeligt, A. 4. [w]ærdhigh] Utydeligt, A. 5. f[adher]] Utydeligt, A. 7. f[ø]rst[e]] Utydeligt, A. 8. legat] Understregning begynder ved a, A. 9. kæræ] Understregning slutter ved r, A. 10. arff[w]ingæ] Utydeligt, A. 11. Th[or]sthorpa] Utydeligt, A. 12. [oc]] Utydeligt, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.