1420. 24. september.


Ivan (Hartvigsen) Bryske, ridder, vedkender at have forlenet fru Edel (Jakobsdatter (Basse)), enke efter hr. Barnum Eriksen (Skarsholmslægten), en gård i Hørby på Sjælland. Gården skal hun have i sin retmæssige besiddelse, så længe hun lever, og oppebære alt, hvad den kan yde i afgift.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thettæ breff se æller høræ læses helser iæk Jwæn[1] Bruschæ ridder[2] kiærligæ meth guth ♦ Thet skulæ allæ mæn wide the nw æræ som kommæskulæ ath jæk withærkiænnæs mik athauæ vnt ok læth en hethærligæ qwinnæ frw Æthlæ[3] hær Barnom Eriksøns[4] æftærleue en min garth j Siælænd liggændes j Horby ostærst j byæn som nw j bor[5] hwiked forde gods forde frw Æthlæ skal hauæ j hænnæ wæræ sa længi som hwn leuer ok upbæræ frucht ok afgrothæ ok alt hwat thet ræntæ kan æntæ undentagæd ♦

Ok jæk tilbinder mik ok minæ arwingæ forde frw Æthlæ thet forde gods ath fri ok hemle j hænnæ lefdagæ for hwarmans tiltal æller hinder ♦

Item om forde gods hænnæ afgingæ for min hemle tha til binder jæk mik ok minæ arwingæ hænnæ upadrætæ all hænnæ skathæ som hwn fingæ for min hemle ♦

Til ydermeræ wissæn ok bæth forwaringæ hauer jæk hænd mid insiæl for thettæ breff meth gothæ mæns insiæl som ær Hænningh[6] Brostorpes[7] / Werner Boles ok Jæp Knutsøns j Wolby ♦

Giuæd undær wars hærræ ar mo cccc pano thet tywænde næstæ tisdag æfter Mathei ewangeliste ♦

5. bor] Herefter følger et blankt felt, hvor navnet på gårdens beboer skulle tilføjes.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.