1420. 26. september. Hindsted herredsting


Tingsvidne af Hindsted herredsting om, at Niels Jensen med fuld ret har afvundet hr. Thomas Mogensen (Seefeld) to gårde i Oue.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item ett tings vinde aff Hinstedherrit ludindis atthii ij garde y Offue som Per Michelssen oc Nis Perssen ibor them vand Nis Ienssen her Tamis Mogenssen aff met alle rette ♦

Datum mcdxx torsdag nest epter Mathei dag ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.