1420. 29. september.


Lars Pig, væbner, og Gunnar (Nilsson) Gylta, væbner, skifter det jordegods, som Lars Pigs hustru, Bengta Olofsdotter (Oxehufvud), og Gunnar Gyltas børn havde arvet efter Katerine Karlsdatter. Herigennem tilfaldt der hans hustru flere gårde og en mølle i Västergötland samt en ålegård ved Sävesjön i Småland.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thettæ breff høræ aller see . helsær jæk Lasse Piik wæpnæræ . ewerdhelighæ medh waar herræ / ♦ Oc kennis jæc thet medh thettæ mit opnæ breff / at jæc eet laghlicht skiftæ gyort hawer / medh Gvnnær Gyltæ vm thet yordhæ gotz / som miin hwsfrw Beynktæ Olafs dotter oc hans børn ærwdhæ æfter hwsfrw Katrina Karls dotter / ♦

Swa at j minæ hwsfrw deel kom een gardh j Skelderidh j Askælandæ sokn / een quern j Ornunge / een alægardh for Sewæ syø / een gardh j Romwndæfal twa gardhæ j Grwdhæ / een gardh j Medheltorp medh allæ thæssæ gardhes tillaghæ olden skow oc fiiskæ watn / waat oc thywrt / hwat thet helzt waræ kan j Gæsenæ liggendæ / medh swæ skæl at hwat som mic afgaar thet scal waræ begges waaræ schadhæ . ♦

In cujus rei testimonium sigilla nostra una cum sigillis nobilium virorum . Gvnnonis Siggæssøn . Benedicti Thwrssøn et Martini Swan armigerorum presentibus sunt appensa . ♦

Datum sub anno domini millesimo quadringentesimo vicesimo ipso die beati Michaelis archangeli \ ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.