1420. 29. september.


Gunnar (Nilsson) Gylta, væbner, og Lars Pig, væbner, skifter det jordegods, som Gunnar Gyltas børn og Lars Pigs hustru, Bengta Olofsdotter (Oxehufvud), havde arvet efter Katerine Karlsdatter. Herigennem tilfaldt der hans børn flere gårde og en møllestrøm i Västergötland.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Alle men som thette breff høre eller see helser iek Gunner Gyltte webnere ewerdelige meth wor herre ♦ Och kiennes iek meth thette mit obne breff at iek eth loglicht schiffte giørd hauer meth Laurentz Piik wm thet gotz som myne[1] børn oc hans husfrue Beynkte Oloffs doter erffde effter husfru Katrine Karls dotter

Swo at i myne børns del kom Brydie garden i Hwerneme soken oc een qwernestrøm liggende vdi then samme soken / een gard i Bosethrop i Wange soken i gard i Bølstrop i Mønenæ soken / i gardh vdi Vbas i Wange soken / een gard i Rosendal i Kydrwkæ soken / een gard i Darrethrop i Mwreme soken een gard i Alte i Friikstede soken een gard i Malmrydh i Tempte soken iii garde i Askelande i Askeme soken / meth alle tesse gardes tillage olden skow och fiskewatn wat och thywrt hwat thet helst ware kan / meth swo skell at hwat mig aff gar thet schal ware begges ware schade ♦

In cujus rei testimonium sigilla nostra una cum sigillis nobilium virorum Gvnnonis Siggesøn Benedicti Twrsøn et Martini Swan armigerorum presentibus sunt appense ♦

Datum sub anno domini millesimo quadringentesimo uicesimo ipso die beati Michaelis archangeli ♦

1. myne] ?; mym el. myni med fork.-krølle (som rettelse) over y, Gammeldanske Diplomer; mynni, Svenskt Dipl.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.