1420. 8. oktober. Rom


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Svend Tuesen, præst fra Roskilde stift og sognepræst i Hunseby i Odense stift, om at få ny provision på kanonikat og præbende i Roskilde, som var ledige ved Jakob Danielsens frivillige resignation, og som Svend Tuesen fik overdraget ved biskoppens myndighed og nu har besiddet ukæret i flere år, skønt han i forvejen har den omtalte sognekirke og ventebrev på et andet embede.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

.. Vacantibus canonicatu et prebenda ecclesie Roskildensis per liberam resignationem cujusdam Jacobi Danielis presbiteri ... in manibus ordinarii loci sponte factam .. Sweno Tuwonis presbiter Roskildensis diocesis ac rector parrochialis ecclesie in Hundzby Ottoniensis diocesis canonicatum et prebendam predictos auctoritate ordinaria sibi collatos extitit assecutus ipsosque per plures annos pacifice possiderat, prout possidet de presenti.

Verum quia timet collationem et assecutionem predictas et inde secuta ex certis causis viribus non subsistere, supplicat s. v. dictus Sweno, quatinus de dictis canonicatu et prebenda [fructus importati 6 et in dicta ecclesia residendo cum quotidianis distributionibus 9 mr. arg.] ... eidem Swenoni de novo dignemini misericorditer providere non obstantibus ecclesia predicta [fructus 3 mr. arg.], quam obtinet, ac gratia expectativa, si quam habet, in cancellaria apostolica exprimenda ...

Datum Rome 8 id. oct. anno 3.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.