1420. 16. oktober. Rom


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Hermannus Nordam, evig vikar ved Philip og Jakobs alter i Sankt Johannes' kirke i Lüneburg i Verden stift, om provision på sognekirken i Petersdorf på Femern i Odense stift, som er underlagt lægmænds patronat, skønt han i forvejen har eller fører proces om flere tyske embeder.

Kirken er ledig enten ved Ludolphus Schwerins frivillige resignation eller ved, at Johannes Scroder har opnået embedet som ærkedegn i Schwerin.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Den første del af supplikken udeladt som uvedkommende for danske forhold.

Item supplicat s. v. Hermannus supradictus[1] , quatinus sibi specialem gratiam facientes de parrochiali ecclesia in Petersdorpe Ottoniensis diocesis, que de jure patronatus laicorum existit, per liberam resignationem Ludolphi Zwerin per eum de illa sponte factam aut ex eo, quod quidam Johannes Scroder de Borch illam cum archidiaconatu in Waren, qui curatus et dignitas vel personatus in ecclesia Zwerinensi extitit, post et contra constitutionem Execrabilis detinuit, vel per assecutionem dicti archidiaconatus per eundem Johannem factam vacante [fructus 16 mr. arg.] ..., eidem Hermanno dignemini misericorditer providere non obstantibus, quod idem Hermannus super una in s. Johannis Luneburgensi, quam possidet [fructus 8 mr. arg.] in palatio apostolico litigat et dudum sibi de alia [fructus 7 mr. arg.], quam non possidet, in ecclesia s. Petri in Buxtehudes Verdensis diocesis ecclesiis perpetuas vicarias sine cura per s. v. gratiose extitit concessum provideri, ac gratia expectativa, si quam habet, etc.

Fiat pro utroque. O.

Datum Rome 17. kal. nov. anno 3.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.