1420. 27. oktober. Roskilde


Niels (Esbernsen) Bille af Hallelev, væbner, kundgør at have lejet Peder Lykke (Bille), ærkebiskop i Lund, og Niels (Jonsen) Bille, ærkedegn i Roskilde, en gård og en mølle, som Peder Lykke tidligere havde skødet ham, i Svogerslev. Gården og møllen skal de beholde og drage nytte af indtil deres død, hvorefter gården og møllen skal vende tilbage til Niels Billes arvinger.

Tekst efter A.

Tekst

Fore alla men thetta breff see [æ]ll[er][1] h[ø]ra[2] kungør jac Nis Bille aff Hallaløuæ awapn at jac vnner oc læær værdigh fadher meth [Crist][3] oc herra herra Pether[4] Lukka[5] meth gudzs nathe erchebiscop j[6] Lund Swerighes[7] første oc pauens leg[at oc][8] [en hetherli]gh[9] m[a]n[10] hær Niels Bille erchedyekn j Roskilde hans brodher[11] minæ kæra frænder min gaardh [i Swawers]løff[12] liggiændis nest høghen meth min mølna ther samma stadzs hwilken gaardh oc mølnæ [som forde erch]ebiscop[13] Pether megh skøtte til ewinneligh æghe / ♦

Oc antworther jac theem then forn[empde gaardh oc møl]næ[14] j swadana mata at thee scula them behaldæ o[c bru]kæ[15] til therres nyttæ j [therres lefdagha][16]

[Oc n]aar[17] gudh them baadhæ hauer kalledh aff thenne wærld tha scula thee f[or]d[e][18] [gaardh oc mølnæ komme til][19] minæ arffwingæ vtan therres arffuingæs hinder [oc][20] geensiels[e][21]

In cuju[s rei testimonium sigillum meum][22] una cum sigillis discretorum virorum Johannis Esberni de Sculdeløffuæ et Silvestri Ni[elssøn de Løwæ armigerorum presentibus][23] es[t a]ppensum[24]

Datum Roskildis anno domini millesimo cdo v[icesim]o[25] vig[ilia beatorum Simonis et][26] Iude apostolorum ♦

1. [æ]ll[er]] Utydeligt, A; e er suppleret af udgiver. 2. h[ø]ra] Utydeligt, A. 3. [Crist]] Utydeligt, A; Cri er suppleret af udgiver. 6. j] Her slutter understregning, A. 7. Swerighes] Understregning begynder ved w; grundet et hul i brevet, kan det ikke afgøres hvor understregningen slutter A. 8. leg[at oc]] Utydeligt, A. 9. [en hetherli]gh] Suppleret efter Gammeldanske Diplomer, A. 10. m[a]n] Utydeligt; understregning begynder ved n, A. 11. brodher] Her slutter understregning, A. 12. [i Swawers]løff] Suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 13. [som forde erch]ebiscop] Suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 14. forn[empde gaardh oc møl]næ] Suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 15. o[c bru]kæ] Utydeligt, A. 16. [therres lefdagha]] Suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 17. [Oc n]aar] Suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 18. f[or]d[e]] Utydeligt, A. 19. [gaardh oc mølnæ komme til]] Suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 20. [oc]] Utydeligt, A. 21. geensiels[e]] Utydeligt, A. 22. cuju[s rei testimonium sigillum meum]] Suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 23. Ni[elssøn de Løwæ armigerorum presentibus]] Suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 24. es[t a]ppensum] Utydeligt, A. 25. v[icesim]o] Utydeligt, A. 26. vig[ilia beatorum Simonis et]] Suppleret efter Gammeldanske Diplomer.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.