1420. 26. november. Næstved


Kong Erik 7. af Pommern stævner alle, der mener at have ret til det gods i Sønderød i Løve herred, om hvilket Bent Bille af Solbjerg fører sag, til at møde for rettertinget om seks uger for der at bevise deres adkomst.

Tekst efter A

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Suecie Norwegie Sclavorum Gotorumque rex et dux Pomeranensis Daciam inhabitantibus salutem et graciam . ♦

Mandamus omnibus et singulis qui se proprietatem aut aliquid jus habere pretendunt . ad bona in Sunderuth in Løwæheret in Selandia que domina Gertrudem quondam relicta domini Erici[1] Barnumssøn latori presencium Benedicto Billæ dedit et libere resignavit . quod assumptis secum documentis suis ad die<m> [2] sex septimanarum a publicacione presencium coram nobis in placito nostro justiciario compareant eidem Benedicto qui super predictis bonis agit et in[3] corporalem possessionem eorum introductus est legitime responsuri ♦

Datum Nestwit anno domini mcdxx feria tertia post diem beate Katerine nostro sub sigillo ad causas teste Petro Falster justiciario nostro ♦

2. die<m> ] dies A. 3. in] Herefter tilføjet over linjen quorum A, hvilket er i overensstemmelse med rettertingsbrevenes sædvanlige ordlyd, men overflødigt pga. tekstens eorum .

Oversættelse

Erik, af Guds nåde Danmarks Riges, Sveriges Riges, Norges Riges, de Venders og Goters konge og hertug af Pommern, til indbyggerne i Danmark hilsen og nåde.

Vi pålægger alle og enhver, der mener at have ejendomsret eller nogen anden ret til det gods i Sønderød i Løve herred, som fru Gertrud, fordum enke efter hr. Erik Barnumsen, gav og afstod frit til nærværende brevviser Bent Bille, at de om seks uger efter offentliggørelsen af dette brev giver møde for os på vort retterting, medbringende deres dokumenter, for på lovformelig vis at svare samme Bent, der fører sag om det førnævnte gods og er indført i den faktiske besiddelse af det.

Givet i Næstved i det Herrens år 1420, tirsdag efter sankt Katarinas dag, under vort rettertingssegl, med Peder Falster, vor justitiar, som vidne.