1420. 28. november. Flensborg


Kong Erik 7. af Pommern meddeler borgmestre og indbyggere i Århus, at han hjemsender ti af de oprindeligt tyve mand, som er i Flensborg, men beholder de øvrige ti indtil den næstkommende pinsedag, hvis de ikke hellere vil afløse dem med ti andre mand med kost og harnisk.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Ericus dei gracia Dacie Swecie Norwegie Sclauorum Gotorumque rex et dux Pomerensis ♦ Premisso nostro favore / ♦ Witer <at> w<i>[1] nw swo eens worthne ære meth wort radh ati scule holde oss framle[t]his[2] til pingxdaghe nw n[e]st[3] komende x færdughe mæn her i Flensb[u]rgh[4] aff the tywghe som i før wtgiorthe ♦ Oc ther meth vnne wi the andre x nw strax hem at fare / ♦

Thy bethe wi ether oc ændelighe wele ati swo flyet meth the samme x som her nw igen bliue / at the bliue her nw framlethis swo lenge som fore screuit staar / ♦ Eller oc ati innen tolfftedagh iwle sende hiit andre x wel færdughe mæn meth kost oc h[a]rnsch[5] at løsse the x meth / ♦ Oc bestill[er][6] thet io swo at then kost som the x ther nw hem fare / sculde haffue hafft til pingxdaghe / bliuer liggende vpa berght[7] vfortæreth / ♦ Oc gører her wti som wi tro ether til ♦ Oc lader thet engelund swo frampt i noket gøre wele thet oss liøfft ær ♦

In Christo valete Scriptum Flensburgh feria quinta proxima ante festum beati Andree apostoli nostro sub secreto anno etc: xxo

1. <at> w<i>] Suppleret, Gammeldanske Diplomer. 2. framle[t]his] Usikker læsning, Gammeldanske Diplomer. 3. n[e]st] Usikker læsning, Gammeldanske Diplomer. 4. Flensb[u]rgh] Usikker læsning, Gammeldanske Diplomer. 5. h[a]rnsch] Usikker læsning, Gammeldanske Diplomer. 6. bestill[er]] Usikker læsning, Gammeldanske Diplomer. 7. berght] Jf. DD 1419. 16. mar., nr. 14190316001.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.