1420. 5. december. Næstved


Kong Erik 7. af Pommern pålægger Jakob Torkilsen og Jon Pedersen, som ulovligt har forladt Sten Basses gods, inden 15 dage at vende tilbage dertil.

Tekst efter A.

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Suecie Noruegie Slavorum Got[orum]que rex et dux Pomeranie Syælandiam inhabitantibus salutem et graciam ♦

Manda[mus Ja]cobo Thorkil[li] et Jon Pætherssøn qui de bonis Stenonis Basse illegaliter re[cess]erant quod ad eadem bona cum utensilibus suis infra quindecim dies se transferant cum [u]tensilibus suis commora[ndo] et dicto Stenoni de jure suo plenarie responsuri [prout] per tria laudaghe s[u]n[t] [legaliter] re<quisiti> [1]

Datum Nestuedis anno domini mcdxx [pro]festo sancti Nicolai nostro [ad causas sub sigillo teste] Petro Fals[ter justitiario nostro] ♦

1. re<quisiti> ] responsuri, A.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og Goters konge, og hertug af Pommern, til indbyggerne på Sjælland, hilsen og nåde.

Vi pålægger Jakob Torkilsen og Jon Pedersen, som ulovligt havde forladt Sten Basses gods, at de inden femten dage med deres løsøre skal begive sig til samme gods og forblive der med deres løsøre, idet de fuldtud skal svare nævnte Sten efter hans ret, således som de lovformeligt er blevet opfordret ved tre lovdage.

Givet i Næstved i det Herrens år 1420, dagen før sankt Nicolaus' dag under vort rettertingssegl med Peder Falster, vor justitiar, som vidne.