1420. 20. december. Eutin bispegård


Skrivelse fra Johann Schele, biskop i Lübeck, til den livlandske ordensmester, hvori han meddeler, at han har mæglet en fred imellem kong Erik 7. af Pommern på den ene side og hertugerne af Slesvig på den anden side. I forbindelse hermed er det blevet aftalt, at der skal holdes en voldgift i pinsen (11. - 17. maj) 1421 enten på Femern eller i Holsten, hvor begge parters voldgiftsmænd skal træffe en retsafgørelse i striden.

Endvidere meddeler Johann Schele, at han fra Danmark har modtaget oplysninger om, at kong Erik ikke er venligt stemt over for Den Tyske Orden.

Tekst efter Bunge l.l.

Tekst

Unsern fruntlichin grut und wes wi gudes vormogen mit aller behegelichkeit tovoren.

Erwirdige leve gnediger here, her meister.

Als wi juwer erwerdikeit ok reide gescreven hebben, wo dat wi von bevelunge unses hilgen vader, des paweses, twischen dem irluchtigen fursten, hern Erike , koninge to Denemarken etcetera, und den hochgebornen fursten, hertogen to Sleeswick und heren to Holsten, gedegedinget hadden einen fruntlichen dach uf sunte Martins dach erst vorgangen, umme alle sake to beiden siden to holdende etcetera, des willet weten, dat desse vorbenante fursten den dach also geholden hebben, so dat wi, mit der hulpe Godes, dar so gedegedinget gehulpen hebben, dat id ein vast und gut frede ist twischen den ergenanten heren, und se sint alle erer sake to beiden siden gebleven bi heren und bi fursten und bi overluden, de den utsproke rechtes eder fruntschop twischen en up pinkesten nest volgende up dem lande to Vemeren, eder derbi in dem lande to Holsten, jo doen schullen.

Item, erwerdiger meister, wi hebben vornomen in Denemarken, dat de herre koning vorbenomet juwen erwirdigen orden nicht so gar gunstich en ist, so wi gerne segen, wente wi dat dar vornemen in ichteswelken reden, dar gesegt, dar wi dach truweliken to antworden vor juwen erwirdigen ordin, so wi limplichest mochten.

Item, erwirdiger meister, danke wi mit ganzem vlite vor ere und vor woldaet, sunderlinges vor den mede, den wi entfangen hebben van juwer erwirdichkeit, de God almechtich behude to langen saligen tiden.

Gescreven up unserm hus to Oytin, in vigilia Thomae apostoli, under unserm secrete.

Johannes, Dei gratia episcopus Lubicensis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.