1420..


Borgmestre og råd (i Odense) udsteder et skødebrev på Møntergården (i Odense).

Tekst efter Rep.

Tekst

Borgemesther och raadtz theris skødebref paa myntheregaarden, kallendis y fuordoms tidt bulhus, epther skødebreffuens lydende, 1420.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.