1420..


Anders Skytte, høvedsmand på Korsør Slot, m.fl. udsteder et tingsvidne om hjemmel og frihed til Henrik Ivensen (Markmand til Harrested) på en gård.

Tekst efter Rep.

Tekst

Anders Skøtte høvedsmand paa Corsøer, Jones Clawsen etcetera. Thingsvidne af aar 1420 om hjemmel og frihed til Henrich Ivensen paa en gaard. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.