1420.


Domsbrev mellem Thorlav Hval og Niels, abbed i Øm kloster, på gods i Tørring og Tulstrup.

Tekst efter reg.

Tekst

Doms breff emellom Thorleff Haluff[1] och abid Niels i Emcloster paa det godtz vdj Tørningh och Tulstrup, ♦

Dateritt, 1420 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.