1420 el. 1428. Voer herredsting


Bent Rostrup pantsætter en gård til Østbirk kirke for 12 mark.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Et pergamendtz panntebreff aff Wohrherritztingh, at Biercke kiercke, haffuer en gaard i pant aff Benedix Rostrup for xij ℳ penge[1]

1428[2] . ♦

1. penge] mgl. i A-reg. 2. 1428] B-reg.Daterit 1420 A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.