1420.


To breve om mageskifte af to gårde i Halling, udstedt af Mogens Mikkelsen i Nor (nu Lillenor) og af Mads Mikkelsen i Dyngby.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Thuenne pergamente schiffte breffue paa latine, paa thoe gaarde i Halling, aff Mogens Michilssønd y Nørø, och aff Mattz Michilssønd y Dynbye ♦

Anno 1420. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.