1420.


Et pantebrev på en gård og et møllested i Sønderby.

Tekst efter reg.

Tekst

Ett panttebreff paa enn gard j Synderby j Fabierg sogenn och itt møllested ibidem : ♦

Datum Mcdxx . ♦

Oversættelse

Et pantebrev på en gård i Sønderby i Fabjerg sogn og et møllested sammesteds.

Givet 1420.