1420. [Års herredsting eller Himmer sysselting?]


Et tingsvidne om Lars Thomsens (Vestenie til Søbygård) hævdelse af besiddelsen af sit gods i Nysum ved lavhævd.

Tekst efter reg.

Tekst

Ett tingwintne att Lasz Thomeszen haffde indvordt sitt gotzs som ligger j Niisom : ♦

Mcdxx . ♦

Oversættelse

Et tingsvidne at Lars Thomsen havde indværget[A] sit gods, som ligger i Nysum.

1420.

A. Dvs. hævdet besiddelse vha. lavhævd..