1420.


Et skøde på gods i Sønderby, Dybå og gården Frøkær i Ferring.

Tekst efter reg.

Tekst

Enn skiøde paa gotz liggindis j Harsyszell j Fabierg sogenn j Skodborgherritt, som er en mølle j Synderbye kaldis Fabierg mølle, jtem enn gard j Fialtring sogenn j Diubuad, jtem enn gard j Fiering kaldis Frøkier : ♦

Datum Mcdxx . ♦

Oversættelse

Et skøde på gods i Hardsyssel, i Fabjerg sogn i Skodborg herred, nemlig en mølle, der kaldes Fabjerg mølle; ligeledes en gård i Fjaltring sogn i Dybå; ligeledes en gård i Ferring, som kaldes Frøkær.

Givet 1420.