1420..


Biskop Peder i Børglum tillader fru Bodil Gundesdatter (Lange (Munk)) for hendes levetid at beholde det gods i Sundby på Mors, som han havde købt af hende.

Tekst efter reg.

Tekst

Bisp Peder j Børglum breff giffuitt frw Bodill paa gotz j Mors till Sundbeck som hand kiøbte aff hinde att beholde hinndis liffstiid : ♦

1420. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.