1420.


Hr. Erik Nielsen (Gyldenstierne), ridder, skænker en gård i Pirup i Hune sogn til Ø kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Item ett breff lydendis att her Eriick Nielssenn riitther haff<uer> ewyndeliig skøtt tiill wor frwæ alther y Øcloster tiill guds thienniste att opholdis mett en syn gaardtt ligendis y Piipdorp y Honne sogenn som handtt fiick aff Claus Twnn etcetera ♦

Datum mcdxx ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.