1420..


Simon Hennesen stadfæster sin søsters godsgave til Maribo kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Simen Hennesøns confirmatz paa huis goedz hans syster haffuer giffuett thill Marieboe closter. ♦

1420. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.