1420.


Tingsvidne om Maglemer.

Tekst efter reg.

Tekst

Thingsuidne om Maglemerde. ♦

1420. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.