1420. Musse herredsting


Tingsvidne af Musse herredsting om et mageskifte mellem Maribo kloster og selvejerbønderne.

Tekst efter reg.

Tekst

Museherritz tingsuidne om ett mageskiffte paa nogen closters iorder med bønderne. ♦

1420. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.