1420..


Brev af Lave (Kristensen) Rød (Høg) om seks lødige mark.

Tekst efter reg.

Tekst

Lauge Røttz breff paa 6 lødie ℳ. ♦

1420. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.