1420..


Henning von Gherden og hans brødre overlader deres slægtning, fru Margrete (Fikkesdatter (Moltke)), enke efter Mats Lauritsson (af Bornö), det gods, som de havde arvet efter deres søster fru Beke (Albrektsdatter (Moltke)), enke efter Hans Reimersen.

Tekst efter reg.

Tekst

Hening vonn Gerdenn och hans brøders breff huore vdj the vplader till theris fenncke fru Margrethe Matz Lauritzens som boede j Vplannd huess gotz thennom effther theris syster fru Bege Hans Remerssens war tilfaldenn. ♦

Datum 1420. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.