1420..


Hr. Klement, sognepræst i Allerslev, sælger en gård i Præstø til biskop Jens (Andersen (Lodehat)) af Roskilde.

Tekst efter reg.

Tekst

Her Clemidtz sogneprest j Allersløffs breff paa en gaard j Prestøe, som hand solde bischop Jens j Roskilde ♦

Anno 1420. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.