1420.


Tyge Pedersen og hans hustru Eline skøder en større mængde gods i Örum og Aruide (?) i Ingelstads herred til hr. Aksel Pedersen (Thott).

Tekst efter reg.

Tekst

Item Tuge Perssens oc hans hustruis Elline skøde breff till her Axell Persen paa møgit godts y Ingelstadherrit i Ørum oc Aruide : ♦

Datum : 1420 /. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.