1420..


Jens Pedersen af Slagelse lejer Antvorskov klosters vænge, der ligger øst for Sorøgård (hvor han bor) i Smedegade i Slagelse, mellem Siborg mølle og byen, for tre skilling grot om året.

Tekst efter reg.

Tekst

Jes Pierssøn aff Slawelsse kiendis i leie at haffue closters wenge for iij schilling grot om aarit, liggendis emellom Sibur mølle och byenn østenn nest Sore gaardt som hannd iboer paa Smide gaade, ♦

1420 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.