1420..


Et brev af Hans (Jens) Pedersen (Kjeldstrup-slægten) af Keldstrup om gods i Sørup og Vetterslev kirke.

Tekst efter reg.

Tekst

Hanns Pederssønns vdj Keckelstrop breff paa noget guodtz vdj Siørup och Wettersløff kircke ♦

Daterit anno 1420 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.