1420..


Klaus Jensen, væbner, sælger en have i Skovsøgade i Slagelse til Torkil Pedersen.

Tekst efter reg.

Tekst

Claus Jennssønn webner solde Torckillo Pederssønn enn hauffue liggenndis emellom Hemmingj Gudmundssøn , och Bordigx gaard paa Schouffsse gaade ♦

1420 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.