1420..


Siger (Grønneberg) skøder en gård i Skovsøgade i Slagelse til Antvorskov kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Sigerus skiøtte closterit enn gaard vdj Schouffsse gade liggenndis ♦

1420 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.