1420. [Næstved]


Næstved Skt. Peder kloster klager over en bygning i Næstved.

Tekst efter reg.

Tekst

Closter kærde poo nogen bygningh emellem storæ broo oc bathstuben closter tiil skade oc wor witnæt at hun wor æy bygd tiil forn vdi lxxx[A] aar oc nw ær bygd poo closters emod abbedens mindæ ♦ Mcdxx ♦

Oversættelse

Klosteret klagede over en bygning imellem Storebro og badstuen, som var klosteret til skade. Og det blev bevidnet, at bygningen ikke havde stået opført i 80[B] år eller mere, og at den nu er opført på klosterets (grund) imod abbedens tilladelse. 1420.

B. Der skal muligvis stå 29, cf. foregående note..