1421. 11. februar. Odense


Biskop Navne (Jensen (Gyrstinge)) i Västerås, som nu er blevet valgt til biskop i Odense, kundgør at være blevet enig med hr. Anders Nielsen (Jernskæg), ridder og høvedsmand på Københavns slot, og Jakob Herlufsen (Brymle), væbner, på deres og deres søstres vegne, som er de rette arvinger efter den afdøde biskop Jens (Ovesen (Jernskæg)) i Odense, om alt, hvad der efter biskoppens død var tilfaldet bispestolen.

Tekst efter A.

Tekst

Alla the thetta breff se æller høra læse helsom wy Nawne meth gudz nadh biscop j Westraaros som nw koridh ær til biscop j Othens . ewinnelica meth gudh . ♦ Oc kungøre wy meth thetta wart oppet breff at wælborne mæn herre Anders Niclessøn riddare . oc høwidzman ower Køpenhafn oc Iæppe Herlofsøn aff wapn oppa thera . oc bæggias there systres weyna . ther wars werdhuge brodhers meth gudh biscops . Jens aff Othens . rætte sam ærwinga æræ hwes siæl gudh nadhe . meth os weenligha . oc kerlegha . ower eno wareth hawe . oc ware nøghe giort . ffor alt gwl . sølff pæninge oc clenodiis som os tilfallet war. æfter forde biscops dødh . meth swa dana for ordh oc wilkor . at the forde ærwinge . skule lathe os behalde . oppa . styctens slot oc gardhe . boskaap . wærio . spiisning . oc alt annat . huat heltz thet nempnes æller ware kan . vtan fæm lester malt . thrætighe swinæ flesk . oc ti arbørst ♦ Oc skule antwardhe os trolegha oc redhligha . all the breff som the hawæ . oc stycteth arørande æro . oc all annor breff vtan thet panthe breff som forde biscop Jens aff wælboren man herre Axell Anderssøn riddare hawer oppa hans gotz . j Lalandh oc Falster / ♦

Oc skule hans forscrefne ærwingæ niwde oc affnama alt forde biscops Jens gull sølff clenodia oc pæninge / ffor vtan wara æller ware æfterkommande geenseghilse æller oppatalan ♦ Oc skule the all stycke os oc biscopsdømet venda til godhe huar the kunne oc formoghe som the widh thera sannindh oc godha tro[1] os stadhlegha . lowet oc sagt hawe . ♦

Til mere wisso oc witnisbyrdh at swa ær giort . hængiæ wy wart jncigle meth capituli aff Odhens . oc hedherlicx manz herræ Hermanz Rinkeby proost ther sama stadz jncigle for thetta breff ♦

Datum Ottonie anno domini mcdxxprimo feria iiia proxima post dominicam invocavit in evidenciam premissorum ♦

1. tro] ov. l., A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.