1421. 19. februar . Walk i Livland


Skrivelse fra Johannes (Ambundi), ærkebiskop i Riga, og Dietrich (Resler), biskop i Dorpat, til kong Erik 7. af Pommern.

Heri meddeler de, at den livlandske ordensmester Siegfried Lander v. Spanheim har beklaget sig til alle Livlands stænder over, at han ved kong Eriks hof bliver beskyldt for at have talt fornærmende om kong Erik i forbindelse med sagen om den afdøde hr. Johannes v. Dolen.

I forlængelse heraf bevidner ærkebiskoppen og biskoppen, at den livlandske ordensmester over for ærkebiskoppen og biskoppen har bevist, at han er fuldkommen uskyldig. Det står således uden for enhver tvivl, at beskyldningerne imod den livlandske ordensmester er falske.

Endelig beder ærkebiskoppen og biskoppen kong Erik om ikke at tillægge beskyldningerne imod den livlandske ordensmester nogen betydning, eftersom den livlandske ordensmester altid kun har villet det bedste for kong Erik og hans riger.

Tekst efter Akten und Rezesse l.l.

Tekst

Johannes van Godes unde des Romisschen st{uo}les gnaden der hilgen kerke to Rige ertzbisscop, unde Dyderik van densulven gnaden bisscop to Darpte.

Unsen {oe}tm{uo}digen d{ee}nst myt begher heyls unde alles gudes in Gode vorgescreven.

Allirdorchluchtigeste vorste, holde gnedige g{uo}nner unde here.

Juwer koninghliker l{uo}ttersamicheit beghere wy to weten unde d{oe}n k{uo}nt in desser scrifft, wo dat de acbare hochwerdige here, here Zyvert Landere van Spanheym , meister des erwirdigen D{ue}tschen ordens to Lyfflande, in vorghaderinghe unde jegenwardicheit unser, unser capittele, ritterscap unde stede desses gemeynen landes up ghevinghe desses breves umme scheffte unde n{uo}t willen dessulven landes myt uns tosamende geweset is, dar he vor uns allen vorger{uo}rt nach anderen w{oe}rden myt {ee}rnstliker bekummernisse unde besweringhe synes gemotes hefft to dirkennende geven, dat he tegen juwe koninghlike majest{ae}t sulle scheddichliken bel{uo}t unde besecht sin, in welker mathe he van dersulven juwer koninghliken majest{ae}t als van heren Johannis wegene van Dolen zeliger dechtnisse sulle w{oe}rt gev{uo}rt unde gesproken hebben, de juwe koninghlike gr{oe}tmechticheit to myshage unde unwillen sulle genomen hebben etcetera.

Allirdorchluchtigste[1] hochgeboren vorste unde holde here, myt sodaner beludinghe hefft sik de desulve erwirdige here meister s{uo}nderliken hoge bekummert unde vor uns, unsen capittelen, ritterscap unde steden vorger{uo}rt unde velen guden anderen luden geistlik under werlik strenghliken sine untschult van der vorger{uo}rden bel{uo}dinghe wegene to sprekende so hoge unde {ee}rnstliken vorantwardet, dat wy myt en anderen em des gentzliken to beloven unde to belovende steit ane alle twyvel, dat sodane w{oe}rt, dar he mede tegen juwe koninghlike majest{ae}t bel{uo} is, edder jenige andere w{oe}rt, de juwe l{uo}ttersamicheit wedder ene to ungnaden bewegen mochten, n{ye} ud sinem m{uo}nde geganghen sin, unde em nicht myt der w{ae}rheit overgesecht sin unde nicht hogers en gh{ee}rt, men dat he den under ogen seen mochte, de em sodane rede overgev{uo}ret hefft; tegen den welde he sik myt sodaner antworde unde entleddeghinghe stellen, dat men sine unsch{uo}lt in den saken egentliken dirkennen solde.

Wor{uo}mme, allirdorchluchtigeste vorste unde here, wente wy an dem ergenanten erwirdigen heren meistere vornomen hebben, dat he etzwas bevoren sine erbare boden by juwer koninghliken majest{ae}t gehat hefft, ene to entschuldigende in dessen vorger{uo}rden saken, so bidde wy juwe koninghlike l{uo}ttersamicheit unde gnade demodichliken myt allem[2] vlite, dat gi sodaner vorger{uo}rden beludinghe wedder densulven erwirdigen heren meister nicht geloven unde em juwer unhulde unde vordechtnisse van der wegene gnedichliken vorlaten willen gentzliken ud juwem herten; wente wy n{ye} an em hebben dirvaren kont, den dat he alle wege is begherende wesen unde beghert andechtichliken, juwer koninghliken l{uo}ttersamicheit unde juwen riken unde landen to denende, to willen unde behechlik to sinde nach sinem unde sines erwirdigen ordens gantzem vormoge.

To eyner {oe}rk{uo}nde unde w{ae}rheit desser vorgescreven p{uo}ncte hebbe wy Johannes ertzbisscop unde Diderik bisscop vorgenant unse secreta heten hanghen an dessen breff.

Gegeven to dem Walke nach der geb{oe}rt Cristi verteynh{uo}ndert jar darna in dem eynen unde twintigesten jare up den negesten mydweke vor dem sondage in der vasten, als men singhet to dem ambeghinne der missen Oculi etcetera.

1. Allirdorchluchtigste] Allirdorchluchtige, A. 2. allem] alle, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.